Vær tydelig, billedlig – si det enkelt med enkle ord.

Mange snakker om å kommunisere. Ofte uten å bli forstått! Hva er egentlig kommunikasjon? Å kommunisere er slett ikke så enkelt som bare å snakke sammen. Kommuniserer du ikke, blir du heller ikke forstått. Og om folk ikke helt forstår deg, får du solgt mindre, blir mindre hørt, mindre lagt merke til og mindre husket. - Ingen liker å ikke forstå. Den som kommuniserer vinner.

Litt om innholdet:

 • Hvem sier hva til hvem?
 • Hvordan skal du si det?
 • Forstå og bli forstått!
 • Er det virkelig så enkelt?
 • Sett deg inn i mottakerens sted
 • Lytt – ikke planlegg ditt innlegg!
 • Er det en viktig samtale? Forbered deg grundig.
 • Å snakke på de riktige stedene
 • Bruk eksempler som alle forstår
 • Vær tydelig – ikke generell
 • Ikke gå rundt grøten – hopp oppi den!
 • Storytelling – effektiv formidling av ideer og meninger

Hva du skal sitte igjen med?

 • God kjennskap til effektiv kommunikasjon
 • Forståelse for hvordan du kan bli forstått, både fortere og enklere og mer presist. Pluss god kjennskap til storytelling.
 • Enkle prinsipper til hjelp i videre utvikling.